ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy bude otvorená od utorka do nedele v čase od 12:00 do 20:00.                  

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Záver školského roka 2017/2018 Školský výlet Majstrovstvá SR vo varení a jedení halušiek Záverečné skúšky 2018 SOU - účelové kurzy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti

Nové čísla školských časopisov
Novinky z kopca Elokáčik 2_2017/2018

OZNAMY


V čase od 2. júla 2018 do 31. augusta 2018 sú letné prázdniny. Začiatok vyučovania bude v pondelok 3. septembra 2018.
SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP


Ochrana osobných údajov
Nový študijný odbor

Mechanik číslicovo riadených strojov - 2412 K


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Navštívte stránku projektu Erasmus 17 : http://erasmus-krompachy.weebly.com/

Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Prezentácia školy a odborov

Informačný leták - strana 1Informačný leták - strana 2Prezentácia odborovPrezentácia školy

Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev