ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy je od 3.10.2016 do odvolania pre verejnosť uzavretá.                   SSŠ SEZ Krompachy získala grant na realizáciu mobility v školskom roku 2016/2017 - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Deň Zeme Športový deň Deň učiteľov Kvapka krvi Okresné kolo DŠS KSK v stolnom tenise chlapcov
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY


Navštívte stránku projektu Erasmus 17 : http://erasmus-krompachy.weebly.com/

Nový študijný odbor pre šk.r. 2017/2018

Mechanik elektrotechnik v oblasti informačných technlógií - 2697 K


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Ponuka zahraničnej praxe.

Spoločnost Global Contract s.r.o. ponúka zahraničnú prax pre študentov a absolventov v prestížnych hoteloch vo francúzkych Alpách a v francúzkom Karibiku.
Viac informácií u Bc. Janky Laciňákovej

Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Deviataci, rozhodujete sa kam po základnej škole? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame tieto možnosti. Viac informácií


Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev