ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ EDURAM bude v mesiaci september otvorená v piatok v čase od 14:00 do 20:00,v sobotu a nedeľu v čase od 12:00 do 20:00.                  

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Otvorenie šk.roka 2018/2019 Záver školského roka 2017/2018 Školský výlet Majstrovstvá SR vo varení a jedení halušiek Záverečné skúšky 2018
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti

Nové čísla školských časopisov
Novinky z kopca Elokáčik 2_2017/2018

OZNAMY


Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP


Ochrana osobných údajov
Nový študijný odbor

Mechanik číslicovo riadených strojov - 2412 K


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Navštívte stránku projektu Erasmus 17 : http://erasmus-krompachy.weebly.com/

Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Prezentácia školy a odborov

Informačný leták - strana 1Informačný leták - strana 2Prezentácia odborovPrezentácia školyKrytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev