ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy je od 3.10.2016 do odvolania pre verejnosť uzavretá.                   SSŠ SEZ Krompachy získala grant na realizáciu mobility v školskom roku 2016/2017 - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Mikuláš na SSŠ SEZ Krompachy Zenit v elektronike - krajské kolo Súťaž odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov SOŠ Šprincové Krompachy Študentská kvapka krvi
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Ponuka pracovného miesta

SSŠ SEZ Krompachy oznamuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pedagogický zamestnanec - majster odbornej výchový. Viac informácií tu

Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Ponuka zahraničnej praxe.

Spoločnost Global Contract s.r.o. ponúka zahraničnú prax pre študentov a absolventov v prestížnych hoteloch vo francúzkych Alpách a v francúzkom Karibiku.
Viac informácií u Bc. Janky Laciňákovej

Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Deviataci, rozhodujete sa kam po základnej škole? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame tieto možnosti. Viac informácií


Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev