ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy bude zatvorená do odvolania.                  

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Jarné účelové cvičenie Maturita 2018 Valentínska kvapka krvi Deň sv. Valentína 1.ročník súťaže 3D TLAČ
Rekonštrukcia plavárnePohľad z lietadla na školu a okolieBrigáda chata Ružín

Nové čísla školských časopisov
Novinky z kopca Elokáčik 1_2017/2018

Pripravované akcie

OZNAMY


Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2018/2019
Nový študijný odbor

Mechanik číslicovo riadených strojov - 2412 K


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Navštívte stránku projektu Erasmus 17 : http://erasmus-krompachy.weebly.com/

Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Prezentácia školy a odborov

Informačný leták - strana 1Informačný leták - strana 2Prezentácia odborovPrezentácia školy

Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev