ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy - zmena otváracích hodín od septembra : pondelok - sanitárny deň, utorok - štvrtok zatvorené, piatok - nedeľa otvorené 14:00 - 20:00 hod.                   SSŠ SEZ Krompachy získala grant na realizáciu mobility v školskom roku 2016/2017 - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Beseda - cestovný ruch Krompašský jarmok - rout Nemocnica Krompachy - Dni otvorených dverí Slávnostné otvorenie šk. r. 2016/2017 Záver šk. roka 2015/2016
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY


Ponuka pracovného miesta

SSŠ SEZ Krompachy oznamuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pedagogický zamestnanec - majster odbornej výchový. Viac informácií tu

Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Deviataci, nevyšiel vám prvý pokus dostať sa na strednú školu? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame jedinečnú druhú šancu. Viac informácií


Ponuka zahraničnej praxe Grécko a Cyprus. .

Spoločnost Global Contract s.r.o. ponúka zahraničnú prax pre študentov v prestížnych hoteloch na Cypre a v Grécku.
Viac informácií
tu
Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev