ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy bude v mesiaci september otvorená v sobotu a nedeľu v čase od 12:00 do 20:00 hod.                  

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Dni mesta Krompachy Otvorenie šk. roka 2017/2018 Záver školského roka 2016/2017 Záverečné skúšky 2017 Maturita 2017
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY


Navštívte stránku projektu Erasmus 17 : http://erasmus-krompachy.weebly.com/
Nový študijný odbor

Mechanik elektrotechnik v oblasti informačných technlógií - 2697 K


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Deviataci, rozhodujete sa kam po základnej škole? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame tieto možnosti. Viac informácií


Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev