ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy je od 3.10.2016 do odvolania pre verejnosť uzavretá.                   SSŠ SEZ Krompachy získala grant na realizáciu mobility v školskom roku 2016/2017 - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Futbalový turnaj "O pohár riaditeľa školy" Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek Deň otvorených dverí Semifinálové kolo vo futsale chlapcov DŠS KSK Mikuláš na SSŠ SEZ Krompachy
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Ponuka zahraničnej praxe.

Spoločnost Global Contract s.r.o. ponúka zahraničnú prax pre študentov a absolventov v prestížnych hoteloch vo francúzkych Alpách a v francúzkom Karibiku.
Viac informácií u Bc. Janky Laciňákovej

Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Deviataci, rozhodujete sa kam po základnej škole? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame tieto možnosti. Viac informácií


Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev