ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ EDURAM bude od 1. októbra 2018 zatvorená.                  

Aktuality

Eurocup 2018 Okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ Náučný chodník Kluknava Windows Roadshow Správna voľba povolania 2018 – Burza stredných škôl
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti

Pripravované akcie - november 2018

06.-09.11.2018Tvorivé dielne s jesennou tematikou
Exkurzia Eurocup Prešov
Súťaž Eurocup Prešov
7.11.2018Okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ
14.11.2018Beseda o drogách a ich nebezpečenstve
15.11.2018 Deň otvorených dverí na EP Richnava
16.11.2018 Aktivity a beseda ku spomienkovým rokom 1918, 1968, 1989
20.11.2018Reťazové čítanie Rómskych rozprávok
30.11.2018 Študentská kvapka krvi
Medzitriedna sôťaž "Zdravá výživa"
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Divadelné predstavenie Spišská Nová Ves
Európsky týždeň odborných zručnosti

OZNAMY

Európsky týždeň odborných zručností

SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP


Ochrana osobných údajov

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev