ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy je od 3.10.2016 do odvolania pre verejnosť uzavretá.                   SSŠ SEZ Krompachy získala grant na realizáciu mobility v školskom roku 2016/2017 - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

STM Košice - Sieň elektrických výbojov Tatranský ľadový dóm na Hrebienku Pankuškové fašiangy Exkurzia v kreatívnej fabrike Steel Park Košice Lyžiarsky kurz
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY


Navštívte stránku projektu Erasmus 17 : http://erasmus-krompachy.weebly.com/

Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka

Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
4-ročné študijné odbory6405 K pracovník marketingu, 2697 K mechanik elektrotechnik
3-ročné učebné odbory2423 H nástrojár, 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár
2-ročné učebné odbory2478 F strojárska výroba, 3161 F praktická žena, 3686 F - stavebná výroba, 4579 F - lesná výroba, 3383 F - spracúvanie dreva

ssos_ps_kriteria_17_18.pdf

2-ročné nadstavbové štúdium
6421 L spoločné stravovanie
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

ssos_nadst_ps_kriteria_17_18.pdf

Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy
3686 G 04 stavebná výroba - stavebné práce
6491 G 01 - obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál
sou_ps_kriteria_17_18.pdf
Nový študijný odbor pre šk.r. 2017/2018

Mechanik elektrotechnik v oblasti informačných technlógií - 2697 K


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016


Motivačný štipendijný program SSŠ SEZ Krompachy


Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Ponuka zahraničnej praxe.

Spoločnost Global Contract s.r.o. ponúka zahraničnú prax pre študentov a absolventov v prestížnych hoteloch vo francúzkych Alpách a v francúzkom Karibiku.
Viac informácií u Bc. Janky Laciňákovej

Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Deviataci, rozhodujete sa kam po základnej škole? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame tieto možnosti. Viac informácií


Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
  • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev