ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy opäť otvorená                   SSŠ SEZ Krompachy získala grant na realizáciu mobility v školskom roku 2016/2017 - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Záverečné skúšky 2016 Exkurzia Solivar 19. Medzinárodné MSR vo varení bryndzových halušiek Dni otvorených dverí Maturita 2016
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY

Deviataci, nevyšiel vám prvý pokus dostať sa na strednú školu? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame jedinečnú druhú šancu. Viac informácií


2. kolo prijímacích skúšok
Voľné miesta v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017


Výsledky prijímacieho konania


Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Ponuka zahraničnej praxe Grécko a Cyprus. .

Spoločnost Global Contract s.r.o. ponúka zahraničnú prax pre študentov v prestížnych hoteloch na Cypre a v Grécku.
Viac informácií tu
Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
Oznamujeme verejnosti, že prevádzka krytej plavárne Krompachy bude zatvorená od 1.10.2015 do odvolania.

PRIPRAVUJEME


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev