ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Krytá plaváreň SSŠ SEZ Krompachy - otváracie hodiny v mesiacoch júl a august : pondelok - sanitárny deň, utorok - nedeľa 12:00 - 20:00 hod.                   SSŠ SEZ Krompachy získala grant na realizáciu mobility v školskom roku 2016/2017 - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience

Objekt školy, krytá plaváreň a areál celej školy je monitorovaný kamerovým systémom.

Aktuality

Záver šk. roka 2015/2016 Školský výlet—Liptovský Mikuláš — Kontaktná ZOO Záverečné skúšky 2016 Dni otvorených dverí Maturita 2016
Rekonštrukcia plavárneBrigáda chata Ružín

OZNAMY

Riaditeľstvo Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2016 o 8,30 hod. v areáli školy.

Súčasne oznamujeme, že otvorenie školského roka na elokovaných pracoviskách bude o 9,00 hod., a to:


Opravné skúšky sa budú konať v termínoch 25.-26.8.2016 od 8,00 hod.


Deviataci, nevyšiel vám prvý pokus dostať sa na strednú školu? My v Súkromnej spojenej škole SEZ Krompachy Vám ponúkame jedinečnú druhú šancu. Viac informáciíVoľné miesta v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017


Výsledky prijímacieho konania


Zahraničná stáž - projekt Get Better Opportunities With Foreign Work Experience


Prezentácia školy a odborov

Informačný letákPrezentácia odborovPrezentácia školy

Ponuka zahraničnej praxe Grécko a Cyprus. .

Spoločnost Global Contract s.r.o. ponúka zahraničnú prax pre študentov v prestížnych hoteloch na Cypre a v Grécku.
Viac informácií tu
Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev